Traktör Pazarı

Otomotiv Karnesi, Türkiye otomotiv ve traktör sektörüne ait veriyi kullanımı kolay şekilde görselleştirmeyi amaçlayan bir veri tabanı projesidir.

Traktör sektörüne özel hazırladığımız marka / model / il / ilçe / beygir gücü kırılımlarını içeren özel raporlarımız için lütfen bize ulaşın.Otomotiv Karnesi

Arsan Danışmanlık tarafından kritik sektörel verinin arşivlenmesi, şeffaf ve kolay erişilebilir olması için gönüllü olarak hayata geçirilmiş bir sivil / sektörel analiz projesidir.

Vizyonumuz

Otomotiv sektörüne ait bilginin açık, sektör dinamikleri ve analiz amaçlı ihtiyaçları dikkate alacak şekilde kayıt altına alınması, ilgili paydaşlar tarafından kolayca erişilebilir olmasıdır.

Gelecek

Yakın gelecekte sistemimizi Traktör ve Motosiklet sektörünü de kapsayacak şekilde genişletmeye gayret ediyoruz. Uzun vadede amacımız markalar bazında tüketici beklentilerinin ne oranda karşılandığını ölçümleyen bir pazar araştırma mekanizması entegre edebilmek.